Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Nordisk lederforum om døvblindhet

Nordisk lederforum er et nettverk av ledere som arbeider med døvblindhet samt representanter fra Nordens velferdssenter. Forumet møtes årlig – på rundgang i de ulike nordiske landene.

Nordisk samarbeid diskuteres her i forhold til nordiske nettverk, kurs, seminarer, konferanser, prosjekter, nordiske læreplaner, nordisk definisjon og nordiske rådgivere. Det er her de nordiske lederne utveksler kunnskap om nasjonale prosjekter, aktiviteter, initiativer og organisatoriske endringer.

Beskrivelse av forumet

Nordisk lederforum for døvblindhet består av ledere for organisasjoner som har ansvar for personer, faglig utvikling og tiltak for personer med døvblindhet og deres nettverk. Nordisk lederforum er beslutningsdyktig og forankret i nasjonale døvblindevirksomheter.

Forumets mål er å initiere aktiviteter med et felles nordisk kunnskapsfokus som gagner døvblinde i alle de nordiske landene.

Målet oppnås ved å:

  • utvikle nasjonal kompetanse om døvblindhet og styrke nasjonale aktiviteter for personer med medfødt og ervervet døvblindhet
  • å gi nordisk døvblindearbeid en tydelig og spesialisert profil for å sikre gjensidig tilgang til kunnskap og kompetanse
  • å bidra til utvikling av spisskompetanse på nordisk nivå
  • å støtte kvalitetsutvikling i arbeidet med døvblinde
  • å støtte de ulike organisasjonene ved å utvikle felles nordiske standpunkter
  • gi innspill til Nordens velferdssenters arbeid for døvblinde

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR