Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Nordiskt ledarforum om dövblindhet

Nordiskt ledarforum är ett nätverk av ledare som arbetar med dövblindhet samt representanter från Nordens välfärdscenter. Forumet möts årligen – i sin tur i de nordiska länderna.

Här diskuteras nordiskt samarbete i förhållande till nordiska nätverk, kurser, seminarier, konferenser, projekt, nordiska läroplaner, nordisk definition och nordiska rådgivare. Det är här de nordiska ledarna utbyter kunskap om nationella projekt, aktiviteter, initiativ och organisatoriska förändringar.

Beskrivning av forumet

Nordiskt ledarforum om dövblindhet består av ledare för organisationer med ansvar för personalutbildning, yrkesutveckling och insatser för personer med dövblindhet och deras nätverk. Nordiskt ledarforum är beslutsfattande och har en förankring i nationella dövblindverksamheter.

Forumets mål är att med en gemensam nordisk kunskapsinriktning initiera aktiviteter som gynnar personer med dövblindhet i varje nordiskt land,

Målet uppnås genom att:

  • utveckla nationell expertis om dövblindhet och stärka nationella aktiviteter för personer med medfödd och förvärvad dövblindhet
  • att ge nordiskt dövblindarbete en tydlig och specialiserad profil för att säkerställa ömsesidig tillgång till kunskap och expertis
  • att bidra till utveckling av spetskompetens på nordisk nivå
  • att stödja kvalitetsutveckling i dövblindarbete
  • att stödja de enskilda organisationerna genom att ta fram gemensamma nordiska ståndpunkter
  • ge input till Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR