Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Givetvis finns det många faktorer som starkt påverkar nyanländas möjligheter på arbetsmarknaden och som bör uppmärksammas i framtida nordiska studier.

  • Ohälsa är ett stort problem för många nyanlända, både psykisk och fysisk. Långa väntetider i asylprocessen spär på tidigare trauman och leder till bl.a. koncentrationssvårigheter och depressioner.

 

  • Bostadsbrist gör att nyanlända inte kan flytta dit jobben finns – alternativt väljer att bo mycket trångt med olika sociala problem som följd vilket påverkar arbetsförmågan.

 

  • Hederskulturen, finns även i Norden och hindrar framför allt flickor, kvinnor och HBTQ-personer från att utveckla och utnyttja sin fulla potential, både i skolan och på arbetsplatsen.

 

  • Den nya migrationslagstiftningen i Norden med tillfälliga uppehållstillstånd lär också få effekter på nyanländas psykiska hälsa liksom deras jobbsökande. Den nya lagen premierar den som finner ett enklare arbete snabbt hellre än att utbilda sig eller komplettera en existerande utbildning för att kunna få ett mer kvalificerat arbete på lite längre sikt.

Det saknas fortfarande effektutvärderingar av viktiga delar av introduktionsprogrammen, som t.ex. kompetenskartläggningar, validering, yrkespraktik och språkutbildningar. Dessutom måste mer fokus läggas på att öka kvinnors deltagande i introduktionsprogrammen för att undvika långsiktiga sysselsättnings och löneskillnader mellan könen.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.