Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Vår senaste publikation

Här ser du projektets senaste publikationer.

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I den här publikationen har vi samlat fakta och harmoniserad statistik om migration och integration av nyanlända i Norden. Rapporten innehåller bland annat data om hur många migranter som kommit till länderna, varifrån de kommit, hur många som är i arbete och hur de nya nordborna mår psykiskt och fysiskt.
Läs mer

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region: A knowledge overview

It takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to successful labour market integration, and as during this period the refugee represents a cost to society, the question of how to ensure access to the labour market has been a prominent issue on the political agenda. Since the countries show both differences and similarities in their migration policies and practical solutions, the question is how we can learn from each other.
Download the report

Röster från immigranter i Norden – Om att bli en del av samhället

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade? Vi har låtit intervjua immigranter runt om i Norden som kommit som flyktingar och nu är etablerade i det nya hemlandet. Personerna har fått berätta om sina egna erfarenheter och vilka förslag de har för att förbättra integrationsinsatser för andra nyanlända. Syftet med intervjuerna har varit att samla in vilka insatser (bostad, arbetsmarknad, utbildning, kultur och sociala insatser) som enligt dem haft mest betydelse för deras etablering.

Allt som allt har 26 personer intervjuats, de är i åldern 18–65 år och bor i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Av dessa 26 personers berättelser, presenteras 10 personers erfarenheter och upplevelser mer i detalj.

Utöver denna rapport, finns ett urval av filmklipp från de intervjuades berättelser.
Ladda ner rapporten

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.