Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Kombinerad språk- och yrkesutbildning

Bristande språkkunskaper är fortfarande en barriär för nyanlända som söker jobb i Norden – och ett skäl till diskriminering. Samtliga studerade länder erbjuder idag stegvisa språkkurser på olika nivåer – från analfabeter till akademiker – som en del av de statligt finansierade etablerings- eller introduktionsprogrammen för nyanlända.

Utmaningarna ligger bl.a. i att erbjuda en jämn och hög kvalitet i kurserna samt att få kvinnor att medverka i lika hög utsträckning som män. I Sverige visar SFI-skolorna (Svenska för invandrare) fortsatt ojämna resultat över landet och många studerande hoppar av.

Forskning visar att yrkesinriktad språkutbildning och språkkurser på arbetsplatsen ger bäst resultat på kortast tid. Sådana kurser erbjuds numera i länderna (t.ex. inom snabbspåren), men inte i alla kommuner – bland annat p.g.a. brist på lärare eller utbildningsplatser på rätt nivå inom rätt yrke för individen.

Bättre samverkan mellan kommuner, språkskolor och vuxen-/ yrkesutbildningsanordnare är en väg framåt enligt flera studier.

I Danmark ska det reformerade introduktionsprogrammet erbjuda nyanlända språkutbildning på företag i långt större utsträckning än tidigare. Man har också infört en modell där kommuner jämförs och premieras finansiellt efter hur snabbt nyanlända kommer i arbete eller högre utbildning; ett sätt att indirekt mäta effektiviteten i olika språk- och utbildningsinsatser som kommunerna erbjuder.

I Norge pågår också en rad nya initiativ för att koppla ihop validering, språk- och yrkesutbildning. Regionala pilotprojekt i nio kommuner har visat särskilt goda resultat, bland annat Rett i jobb i Fjells kommun samt Fra introdeltaker till fagarbeider i Odda.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.