Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – YFI

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

18 jun 2017

YFI finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Samverkan sker också med en rad branschföretag inom byggbranschen, restaurangbranschen och inom äldreomsorgen.

YFI är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt där målet är att skapa en integrerad språk- och yrkesutbildning för målgruppen. Inom ramen för projektet skapas en utbildningskedja med ett antal branschspår som utformas med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov.

Målgrupp

Personer som studerat SFI på studieväg 2 (eller har motsvarande språkkunskaper). Personer som bor i Stockholms stad, som fyller minst 20 år under innevarande år och kan studera på heltid.

Beskrivning

Det yrkesinriktade innehållet införs tidigt under utbildningens introduktionsdel. De studerande får därmed redan i början av sin språkutveckling ta del av yrkesinnehåll. Yrkesdelen i utbildningen utökas succesivt och leder till gymnasiala betygsgivande poängkurser.

Yrkesutbildningarna sker på heltid och förläggs i huvudsak till de samverkande yrkesgymnasierna. Eleverna får tidigt kontakt med den yrkesmässiga kontexten.

Andraspråkslärare och yrkeslärare sätter upp mål, planerar och lägger upp undervisningen tillsammans så att språk- och yrkesämnena integreras i en sammanhållen helhet samt utvecklar arbetssätt.

Matcharen i projektet ordnar praktik och APL-platser i slutet av utbildningen och bistår eleverna med matchning mot arbetsgivare.

Resultat

De förväntade resultaten är att:

  • målgruppens förutsättningar stärks att tillägna sig en yrkesutbildning och erhålla hållbara anställningar.
  • man tack vare projektet utvecklar samverkan med företag och branscher och hittar praktik- och APL-platser för målgruppen.
  • att man i projektet utvecklar en applicerbar modell, så att lärare kan arbeta språk- och yrkesintegrerat.

 

Hittills har enkäter och intervjuer visat att eleverna klarar sina gymnasiekurser bra och upplever den kontextanknutna undervisningen med tydliga mål och tidsramar som mycket positiv. Oxford Research AB genomför en kontinuerlig processutvärdering av projektet.

Information och länkar

Hemsida: yfi.stockholm.se

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.