Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Yalla Trappan

Utrikes födda kvinnors etablering, Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

28 aug 2017

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Det är en ny sorts arbetsplats där samhällsvinsten och individens vinst går före privata vinstintressen. Verksamheten vilar på solidaritet och delaktighet.

Yalla Trappan har lunchservering, två ateljéer med sömnadsuppdrag bl.a. för Ikea, städ/konferensservice, cateringverksamhet och ett flertal utvecklingsprojekt. Man har bland annat samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen där varje persons kompetens kartläggs så att den enskilde deltagaren ska få möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i sin egen takt. Den huvudsakliga metoden kretsar kring det kooperativa arbetssättet där man fokuserar på ”att lära genom att göra”. Insatsen pågår i 6 månader per utbildningstillfälle.

Ett växande kooperativ

På 7 år har Yalla Trappan gått från 6 anställda till idag 34 anställda. Yalla Trappans kvinnor arbetar som handledare också för andra kvinnor som har samma bakgrund både med praktikanter men också inom Yalla Sofielund (ESF projekt i samarbete med Malmö stad) här arbetar man med att skala upp modellen i ett annat utsatt område i Malmö. Y-Allas väg till arbete och Yallas jämställda hem där kvinnorna arbetar för att stärka ensamkommande flyktingbarn inför ett eget boende.

Deltagarna erbjuds

  • Individuella kartläggningar (individuella behov och möjligheter) och handlingsplaner.
  • Praktik i verksamheter (servicetjänster, administration, lokalvård, café, catering, design/hantverk).
  • Utbildning och aktiviteter för entreprenörskap och empowerment.
  • Delaktighet i demokratiprocesser och kooperativt arbete.
  • Utslussning till vidare studier, praktik, arbete.
  • Möjligheter till eget och gemensamt entreprenörskap.

Målgrupp

Kvinnor boende i Malmö kommun som står allra längst från arbetsmarknaden. De representerar 13 olika nationaliteter och har varierande språkkunskaper och vistelsetid i Sverige. Generellt är de hemmaarbetande med stort ansvar för hushåll och familj. Gemensam nämnare för deltagarna är låg utbildningsnivå och liten arbetslivserfarenhet.

Förväntat resultat

Målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom entreprenörskap.

Läs mer på Yalla Trappans hemsida

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.