Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Social innovation – ett sätt att underlätta integration och stärka samhället

Snabbare etablering på arbetsmarknaden, Nyanlända som resurs för glesbygd

6 apr 2017

På senare år har begreppet "social innovation" blivit allt mer uppmärksammat och utforskat. Både i Norden och internationellt. Det handlar till exempel om innovationer som kompletterar den allt mer ansträngda, skattefinansierade välfärden. En grundbult är att innovationen är social både i sin målsättning och i själva tillvägagångssättet – och därför kan öka det sociala kapitalet och sammanhållningen i lokalsamhället.

Mer konkret innebär social innovation att olika aktörer, ofta en blandning av offentliga myndigheter, privata företag och civila samhället, samarbetar för att utveckla en samhällsservice eller söka en ny lösning på ett samhällsproblem – och att aktörerna dessutom inkluderar utsatta grupper eller brukare i innovationsprocessen.

Innovation som inkluderar

Integration eller inkludering handlar ytterst om att få människor att känna sig behövda och delaktiga i samhällsutvecklingen. Social innovation kan vara ett bra sätt att stärka denna känsla hos såväl arbetslösa ungdomar som nyanlända flyktingar genom att skapa sociala verksamheter där de får vara med och bidra och hjälpa andra utsatta grupper. Eller att det offentliga stöttar framväxten av sociala företag där de kan få jobb inom allt från husbygge och renovering till catering och caféer.

Bidrar till utvecklingen i glesbygd

Forskning om social innovation fokuserar fortfarande främst på verksamheter i urbana områden. Samtidigt pågår det många lokala utvecklingsprojekt och verksamheter på landsbygden som borde klassas som social innovation men inte alltid gör det. Här lyfter vi fram några exempel på sociala innovationer som syftar till att inkludera nyanlända och samtidigt bidra till utveckling i små landsbygdskommuner – på Åland och på Tranøy i Norge. Läs mer (in English) om hur Emmaus anställt EU-migranter för att utföra trädgårdsarbete hos äldre och hur Husbanken anställer flyktingar för att bygga hus åt sig själva.

På Nordregios hemsida finns en avdelning med ytterligare 21 exempel på social innovation i nordiska gles- och landsbygdsområden. Kruxet är ofta finansiering och effektiva stödordningar. Därför har vi summerat lärdomar om hur samhället kan främja och finansiera social innovation i ett antal tips för både offentliga, privata och frivilliga aktörer.

Läs mer på Nordregios hemsida

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.