Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Punkalaidun kommun

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Det finns en samstämmighet i Finland att utländsk arbetskraft behövs, både idag och ännu mer i framtiden. Medan migration i de större finska städerna främst är förknippat med att försöka attrahera högutbildad arbetskraft, bidra till innovation och därmed stärka regionens konkurrenskraft, så handlar migration i landsbygdskommunerna om att motverka problemet med en åldrande befolkning och utflyttning av ungdomar.

 I Finland är det frivilligt för kommunerna att bestämma ifall man vill ta emot flyktingar. Kommunerna har ansvar för stöd och service – inklusive boende – för flyktingar och får ersättning av staten för detta. Som i flera andra nordiska länder är bostadsbristen, särskilt i storstadsområdena, en utmaning. Flera kommuner i Finland har särskilda koordinatorer som arbetar med frågor kring integration.

Punkalaidun kommun

Punkalaidun kommuns som ligger i Pirkanmaa-regionen i sydvästra Finland, är en utsatt ort sett utifrån detta perspektiv. Integration av immigranter och flyktingar har därför blivit en viktig fråga i diskussionen om kommunens utveckling. Immigranterna har erbjudits arbete i jordbruket och andra näringar och att de bor i kommunen har också lett till ökade inkomster för butiker, kaféer och restauranger.

Punkalaidun kommun har ökat ansträngningarna att undersöka immigranternas kompetenser för att kunna matcha dem mot det lokala näringslivets behov. Detta görs nu redan i samband med mottagandet av asylsökande och när kvotflyktingar tas ut utomlands.

Språkundervisning och arbetspraktik

Mer fokus läggs nu på att hitta skräddarsydda, flexibla och snabbare lösningar för att nyanlända ska integreras i samhället. Exempelvis har försöksverksamheter lanserats där språkundervisning kombineras med arbete. I Punkalaiduns mottagningscenter erbjuds vuxna asylsökande utbildning redan under asylprocessen. Regionen Pirkanmaa har lanserat rekryteringsservicen ”Jobb för immigranter”. Syftet är att hjälpa individerna att hitta arbete inom sitt kompetensområde.

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.