Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Projekt 500

Utrikes födda kvinnors etablering

17 okt 2017

Projekt 500 inriktade sig på invandrare som försörjs av sin make och som ofta lever isolerat med begränsad kontakt med det övriga samhället. Sex kommuner deltog i projektet vars mål var att få fler av de försörjda ut på arbetsmarknaden.

Projektet pågick mellan 2014 och mars 2017 i de deltagande kommunerna, Aarhus, Fredriksberg, Hjørring, Holstebro, Lyngby-Taarbæk och Rødovre.

Målgrupp

Målgruppen var invandrare i huvudsak med icke-västlig bakgrund, som står utanför arbetsmarknaden, med begränsad yrkes- och utbildningsbakgrund och litet nätverk.

Beskrivning

Deltagarna i projektet mottog inget ekonomiskt samhällsstöd och deltog helt frivilligt, utifrån önskemålen att komma in på arbetsmarknaden, bli mer självständiga, vara ett föredöme för sina barn och förbättra ekonomin.

Projekt 500 har efterlämnat omfattande metodbeskrivning om hur man finner dem som försörjs av maken och som oftast är en osynlig grupp i det offentliga systemet. Metoden går ut på att söka i databaser över bl.a. deltagare i danskundervisning som sedan saknar inkomster.

Insatserna har sedan anpassats till individerna. Efter projektperioden har man konstaterat att fyra faktorer i individens inställning haft särskild betydelse för utformningen av insatsen.

Arbetsmål – finns det ett mål i relation till önskat jobb och är målet realistiskt?
Inställning – hur är personens inställning till deltagande i insatsen?
Resurser – vad kan den enskilde göra själv, och var behövs hjälp?
Hinder – finns det hinner och hur ska de i så fall hanteras?

För att kunna välja rätt insats för varje person använde man inom jobcentret fem typologier som utgångspunkt. Tankesättet hjälpte personalen att fokusera på det som karakteriserade individen och var ett stöd vid val av insatser. Typologierna var flexibelt, ambitiöst, orealistiskt, osäkert respektive inget arbetsmål.

Projektet anpassade en lång rad insatser till individerna: vägledningssamtal, kontakter med praktikplatser, uppföljning av praktik, beviljande av jobb med lönebidrag, workshops för cv, utbildningsråd och i största allmänhet kontinuerligt stöd.

Resultat

274 personer deltog i projektet, 89 procent kvinnor och 11 procent män. 77 nationaliteter var representerade, 13 procent av deltagarna hade västlig bakgrund. Över 70 procent av deltagarna avslutade sitt deltagande i projektet med någon form av arbete. En detaljerad utvärdering från LG Insight finns här:

Evaluering af: ”Projekt 500”

Information och länkar

Mer information och relaterade dokument finns på det avslutade projektets hemsida.

 

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.