Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Projekt Mirjam underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

Utrikes födda kvinnors etablering

6 okt 2017

Mirjam är ett ESF-finansierat projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Mirjam finns i Östergötland och Södermanland och erbjuder vägledningsgrupper med jämställdhetsfokus. Projektet syftar till att kvinnorna ska få en ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka valmöjligheter som finns.

Syftet är att öka sysselsättningsgraden för deltagarna efter etableringsperioden och hitta nya metoder och vägar som kortar ledtiden från ankomst till arbete för målgruppen.

Målgrupp

Nyanlända kvinnor inom etableringen med kortare utbildningsbakgrund (max 10 år).

Studiebesök

Deltagarna diskuterar kompetenser, hur man skapar nätverk, olika yrken samt rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. En viktig del av vägledningen är studiebesök på arbetsplatser och hos utbildningsanordnare. Att se en arbetsplats i verkligheten hjälper kvinnorna att få en bild av vad olika yrken innebär, samtidigt som studiebesöken är en arena där arbetsgivare och kvinnor möts.

– Kvinnorna själva har lyft studiebesöken som en av de bättre delarna av projektet. De upplevde att det var lärorikt att de fått information om olika yrken, säger projektledaren Maria Edberg.

Inspiratörer

Cirka en gång i veckan bjuder projektet in inspiratörer till gruppen. Det kan till exempel vara en kvinna som genomgått en liknande resa som delar med sig av sina erfarenheter.

– Vi jobbar också för att varje kvinna ska få en mentor som kan visa upp sin arbetsplats, berätta om sitt arbete och svara på frågor, berättar Maria Edberg .

Vägledningsgrupperna pågår i 10 veckor, 5 dagar i veckan, 3 timmar/dag. Parallellt med Projekt Mirjam studerar de flesta kvinnorna svenska. 

Förväntat resultat

Efter att kvinnorna genomgått projektet är målet att varje deltagare ska ha en individuell plan mot arbete eller studier där olika steg och delmål är identifierade. Det övergripande målet är att fler kvinnor kommer ut i arbete eller studier efter avslutad etablering. 

Information och länkar

Arbetsförmedlingen

ESF-rådets projektbank

Kontaktperson

Maria Edberg, e-post: maria.edberg(at)arbetsformedlingen.se

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.