Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Snabbare etablering på arbetsmarknaden, Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

12 okt 2017

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan.

Det finns Luckor i landet på 12 orter som alla betjänar i samhälleliga frågor via center och på nätet. Luckans uppgift är att förmedla information om utbudet av svenskspråkig service och dess verksamhetsformer. Luckan erbjuder kulturverksamhet och specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Bakgrund

Luckan Integration, startade i småskalig form år 2008 i Helsingfors och är ett övergripande namn för föreningen Luckans verksamhet, som strävar att underlätta samhällsintegration av invandrare i det finländska samhället med fokus på det svenskspråkiga samhället. Idag arbetar 7 personer med integration i Luckan och under året 2017 har föreningen drivit 5 olika integrationsprojekt, språk- och kulturöverskridande, nationella och över landsgränserna.

Luckan erbjuder informations- och vägledningstjänster i form av personlig rådgivning och information om arbetssökning, studier, språkkurser och fritidssysselsättning. Man arrangerar även olika slags sociala program, verkstäder och evenemang, koordinerar mentor- kamratstödsverksamhet samt initierar, driver och medverkar i olika slag av utvecklingsprojekt inom området integration.

Mentorskapsprogrammet FIKA

FIKA vill med hjälp av en personlig kontakt stödja en invandrare med dess behov och intressen i fokus vad gäller att acklimatisera sig i samhället med hjälp av tips om jobb, studier, fritid mm. FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) startade i form av ESF-projekt under åren 2012-2015 och tack vare sina goda resultat implementerades FIKA som en del av Luckans s.k. ”servicepaket” riktade till invandrare.

FIKA i ett nötskal

FIKA är ett koncept där frivilliga personer ställer upp som mentorer för invandrare och med hjälp av sina nätverk och kompetenser vill stödja en dubbelriktad integration – en ömsesidig process där båda parterna tar del av varandras erfarenheter och lär sig av varandra. Vem som helst kan ställa upp som mentor, och processen utformas enligt mentorparens utgångsläge och intressen. Tillsammans bekantar sig paren med det finländska samhället och arbetslivet enligt adeptens önskemål och gemensamt uppställda målsättningar. Paren träffas under 6 månader, 4–8 timmar i månaden.

Sammanlagt har programmet hittills matchat över 200 par. Verksamheten har uppfattats som givande för deltagarna; adepterna har fått nya tips och idéer för att komma in på arbetsmarknaden, hjälp med studier, yrkesval och ansökningar, tips för att utveckla företagsidéer och framför allt fått nya kontakter, vänner och nätverk. Likaså har verksamheten upplevts som positiv och givande av mentorerna och många väljer att ställa upp flera år i rad.

Luckan har planer på att inleda ett ”Luckankoncept” i Stockholm och söker nu intresserade samarbetspartner.

Mer information

Om Luckan (på svenska)

Om Luckan (på engelska)

Kontakt

Jessica Lerche
E-post: jessica.lerche(at)luckan.fi

Ann-Jolin Grune
E-post: ann-jolin.grune(at)luckan.fi

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.