Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Levanger Arena Arbeid

Utrikes födda kvinnors etablering

17 okt 2017

"Levanger Arena Arbeid" var i perioden 2014-16 et 3-årig pilotprosjekt i samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, utvalgte arbeidsgivere og forskningsstifelsen SINTEF.

Målgrupp

Nyankomne innvandrerkvinner med lite utdanning og yrkeserfaring.

Beskrivning

Formålet var å gi flere av innvandrerkvinnene som ble bosatt i kommunen muligheten til å delta i det ordinære arbeidslivet.

Gunntanken er at målet om arbeid skal nås gjennom et flerårig og målrettet kvalifiseringsløp, hvor språkopplæring på en systematisk måte kombineres med arbeidstrening i form av egne arbeidsrettede fagkurs. Gjennom et tilrettelagt kvalifiseringsløp, kalt Ressurstrappa, gjennomgår deltakerne en trinnvis kvalifisering mot et forhåndsdefinert yrke.

Innhold og metoder i norskundervisningen er særlig rettet mot det aktuelle yrket, og deltakerne blir tidlig introdusert til arbeidslivet gjennom utplassering i praksis, med støtte fra norsklærer underveis. Gjennom de neste stegene i Ressurstrappa blir mengden arbeidstrening gradvis økt, samtidig som språkopplæringen videreføres og målrettes ytterligere. Undervisningen foregår i små grupper, noe som har vist seg å skape trygghet og gi mest effektiv læring for en målgruppe med lite erfaring med å delta i undervisning.

Ressurstrappen gjennomføres mens deltakerne er i introduksjonsprogrammet, mens NAV kommer inn med sine aktuelle virkemidler som lønnstilskudd og mentor på arbeidsplassen i siste del av kvalifiseringsløpet.

Foreløpig har prosjektet rettet seg mot sektorene helse, renhold og barnehage, kantine/storkjøkken, og kommunen har innledet et godt samarbeid med utvalgte arbeidsgivere innenfor disse sektorene. For arbeidsgiverne blir deltakelse i prosjektet presentert som en mulighet til å rektuttere kvalifisert og motivert arbeidskraft, og ikke som et bidrag til å hjelpe kommunen eller flyktningene for å komme i arbeid.

Förväntat resultat

En oppsummering fra 2016 viste at prosjektet på det tidspunktet hadde gitt meget god uttelling i form av overgang til arbeid for flere av deltakerne fra det føste kullet av deltakere (12 personer). 1 var allerede i fast jobb, 3 i langvarige vikariater, 3 i vikariater tilknyttet mentor, og 3 i praksis. Kun to av deltakerne hadde sluttet.

Information och länkar

Utvärdering/brukarundersökning

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.