Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Krokoms kommun

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

Sverige har tagit emot – och även aktivt försökt locka – arbetskraftsinvandrare sedan 1950-talet. Sverige har också över tid välkomnat ett stort antal flyktingar. Integration på arbetsmarknaden är en nyckelfråga. Regeringen har som mål att nyanlända flyktingar antingen ska ha ett arbete eller studera inom två år efter att de fått sitt uppehållstillstånd.

Viktigt är att försöka göra asylprocessen mer effektiv och att väntetiden kan användas till att kartlägga och bygga på den sökandes kompetenser.

Integrationsfrågan är inte bara relevant för storstäderna, utan är även en fråga för landsbygden. I Sverige kan alla kommuner enligt lag anvisas att ta emot nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd. Antalet beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge, men också på hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.

Målinriktat och långsiktigt arbete

I Jämtland, där Krokoms kommun ligger, har befolkningen minskat sedan 1950-talet, samtidigt som befolkningen totalt har ökat i Sverige. Jämtland är den region i landet som har den näst lägsta andelen invånare födda utomlands. Det har således varit viktigt att försöka attrahera en större del av de immigranter som kommit till Sverige. En ambition i regionen har varit att försöka motivera flyktingar att stanna kvar även efter att de fått sitt uppehållstillstånd. De som vill stanna i regionen efter att de gått igenom asylprocessen har erbjuds bostad i närheten av där de bodde medan de väntade på beslutet. Initiativet har blivit en framgång – 2014 stannade 77 procent av flyktingarna kvar i Jämtland jämfört med 44 procent 2012.

Långa avstånd och liten befolkning gör det svårt att få ihop tillräckligt stora klasser för yrkesutbildningar. I Strömsund och Östersund, som också ligger i Jämtland, erbjuds de nyanlända praktik inom kommunen. I Krokoms kommun finns en koordinator som bland annat arbetar med att matcha immigranternas kompetenser med den lokala arbetsmarknadens behov.

Läs mer om Krokoms och Jämtlands integrationsarbetet (på engelska)

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.