Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Korta vägen – En möjlighet för utländska akademiker att få jobb och för företagen att hitta ny kompetens

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

18 jun 2017

Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är väldigt låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige. Ändå är det en väldigt svår uppgift att lösa. En del av lösningen är ett individuellt anpassat program med intensiv språkundervisning samt välmatchad praktik.

Sedan 2010 bedrivs på antal orter i Sverige programmet Korta vägen med ett mycket lyckat resultat. Nedan beskrivs Korta vägen i Norrbotten som är ett samarbete mellan LTU Business, Luleå tekniska universitet och arbetsförmedlingen.

Målgrupp

Arbetslösa utländska akademiker som vistats mindre än 3 år i Sverige.

Beskrivning

Korta vägen är en nationell arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa utländska akademiker. Minimikravet är 3 års högskolestudier från annat land och vänder sig till dem som har vistats mindre än 3 år i Sverige.

Det finns inga formella studiekrav i svenska språket men det är av yttersta vikt att eleven faktiskt har goda grundläggande kunskaper samt kan prata och förstå. Antagning sker via ansökan och efterföljande intervjuer där man utöver akademisk bakgrund såväl bedömer engagemang/motivation som möjlighet att faktiskt lyckas hjälpa den enskilde till arbete.

I utbildningen ingår bland annat en fördjupad kartläggning och bedömning av studentens akademiska kompetens, yrkescoachning och studievägledning. Intensiv svenskundervisning ges parallellt med samhällskunskap (inklusive kursen ”svenska koden”), arbetsmarknadskunskap, kulturhistoria och IT-kunskap individuellt anpassad efter elevens förkunskaper. 1 lärare per 9 elever.

Studierna är på heltid under 6 månader men kan förlängas till 9 månader. Mycket tid och stor vikt läggs vid matchning och att ackvirera lämplig praktikplats utifrån elevens kunskaper.

Resultat

Den officiella siffran på personer som efter avslutad utbildning jobbar inom det den har utbildning för ligger på 70% men enligt samordnaren så är den ännu högre, närmare 90%. Korta vägen har visat att personliga möten mellan arbetssökande och arbetsgivare samt praktik och yrkeskompetensbedömning, då arbetsgivaren bedömer vad personen ifråga kan respektive behöver komplettera, ger goda resultat.

Information och länkar

Korta vägen
Se exempel på aktuell presentation av praktikplatser
Länk till artikel ”Ett av Sveriges mest lyckade integrationsprojekt”

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.