Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Klaksviks kommun Färöarna

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

På Färöarna är migration och integration nya frågor. En arbetsgrupp inrättades 2011 som tog fram en rad rekommendationer bland annat inför etableringen av Útlendingastovan, kontoret för dessa frågor på Färöarna. En koordinator har anställts som bland annat har sammanställt viktig information för nyanlända.

Viktiga mål för integrationen är att utveckla undervisningen i färöiska för immigranter samt att deras kompetenser och bidrag till samhället ska bli mer synliga. Koordinatorn har blivit en nyckelperson när det handlar om integrationsfrågor. Frivilligorganisationerna spelar också en viktig roll genom att arrangera olika aktiviteter för att främja integrationen.

Färöarnas arbetsmarknad har öppnats upp för EU-migranter, främst som ett försök att motverka utvecklingen med en minskande befolkning. Klaksviks kommun har blivit en pionjär och formulerade 2015 en strategi för integration. Strategin omfattar arbetskraftsinvandrare och deras familjer.

Läs mer om Färöarnas integrationsarbete och Klaksviks kommun (på engelska)

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.