Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ísafjarðarbær kommun

Nyanlända som resurs för glesbygd

12 mar 2017

I Island har frågor om integration främst varit kopplade till arbetskraftsinvandring. Det handlar om att möta behovet av arbetskraft. Ny lagstiftning har införts i syfte att förbättra landets möjligheter att attrahera specialister. Ett multikulturellt center har startats för att praktiskt främja integrationen. Idag genomgår endast kvotflyktingar ett integrationsprogram.

Det finns ingen nationell strategi för att fördela nyanlända flyktingar över landet i syfte att motverka problemet med en minskande och åldrande befolkning. Dock tar många kommuner i Island initiativ till att självständigt arbeta med detta.

Ísafjarðarbær kommun

Ísafjarðarbær kommun, som ligger i Vestfirðir-regionen, strävar efter att bli attraktivare – både för den infödda befolkningen och för migranter. Många företag i kommunen förlitar sig på arbetskraftsinvandrare för att kunna driva sin verksamhet och har sina egna kanaler för rekrytering av utländsk arbetskraft.

Den stora utmaningen för Ísafjarðarbær är att förbättra den sociala integrationen, exempelvis genom att stimulera arbetskraftsinvandrarna att lära sig isländska. Detta är ofta svårt, eftersom de inte planerar att bosätta sig permanent i landet. Bostadsbristen, särskilt i Reykjavik med omnejd, har lett till att ett pilotprojekt har startat som syftar till att finna kommuner som har arbeten och bostäder tillgängliga för flyktingar. Bostadsfrågan är också i hög grad en nationell angelägenhet.

Civilsamhället viktigt aktör

Liksom i övriga Norden spelar frivilligorganisationer, exempelvis Röda korset, en viktig roll för att stödja nyanlända. Det handlar om hjälp med att både finna arbete och bostad, formulera CV, finna möbler till hemmet och annan praktisk hjälp.

Läs mer om Ísafjarðarbær kommun och deras arbete med att få nya medborgare att stanna på orten (på engelska)

Texten bygger på Nordregios rapport From migrants to workers, om migration och integration på lokal nivå i de nordiska länderna.

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.