Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Föra Barnen på Tal (FBT)

Integration av nyanlända barn och familjer

8 feb 2019

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygga uppkomsten av problem. Syftet är att skapa en vardag som fungera så smidigt som möjligt trots att det kan finnas problem och bekymmer i livet.

Målgrupp

Barnfamiljer och ensamkommande barn & ungdomar på flyktingförläggningar.

Beskrivning

Barnets vardag kartläggs genom samtal med föräldern/föräldrarna alternativt barnet/ ungdomen och dennas vårdare. Syftet med kartläggningen är att identifiera styrkor och eventuell sårbarhet hemma i samvaron med familjen, inom förskola/skola och på fritiden. Utifrån resultaten av kartläggningen gör man upp en handlingsplan d.v.s. planerar konkreta insatser för att stärka det som fungerar (= styrka) och lösa de utmaningar och svårigheter (= sårbarhet) som identifierats.

I FBT är det viktigt att skapa ett fungerande samarbete mellan barnets olika utvecklingsmiljöer.

Ifall det behövs utomstående stöd för att genomföra handlingsplanen, ordnas ett FBT –rådslag. Till detta rådslag bjuder man in personer från det egna nätverket och ev. aktörer t ex från skolan eller frivilligorganisationer.

FBT –metoden är loggboksbaserad.

Förväntat resultat

Primärt förväntas resultatet vara en fungerande vardag för barnen och deras familjer på flyktingförläggningar. Detta innebär möjlighet till delaktighet i värdefull och glädjefull aktivitet både inom och utom flyktingförläggningar, t ex stöd för läxläsning på bibliotek, möjlighet till hobbyer och umgänge med jämnåriga, tillgång till stödpersoner, möjliga stödkontakter t ex samtalsstöd vid behov. På lång sikt är syftet att minska barnets sociala- beteende- och känslomässiga problem och motverka marginalisering och utanförskap.

Information och länkar

Föra barnen på tal

Utvärdering/brukarundersökning

10/2017 har Föreningen för mental hälsa i Finland och Migrationsverket i Finland startat ett samarbetsprojekt med målet att implementera FBT –metoden inom flyktingförläggningar runt om i Finland.

I slutet av år 2017/i början av år 2018 genomförs en liten pilotstudie för att testa den ursprungliga (i sig beforskade) FBT -metodens ändamålsenlighet i samarbete med boende på flyktingförläggningarna. Familjer som deltagit i samtalen skall intervjuas och på basen av resultaten skall loggboken anpassas till ifrågavarande kontext och målgrupp.

 

 

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.