Nordiskt samarbete om integration och inkludering

BaZar hjälper kvinnor till jobb

Utrikes födda kvinnors etablering

2 okt 2017

22 procent av de utrikesfödda i Norrbotten är öppet arbetslösa jämfört med 6,5 procent av de inrikes födda. Kvinnor med låg utbildning är överrepresenterade i gruppen utrikesfödda. Flertalet av dem har inte jobbat i hemlandet och behöver både språkträning och arbetslivserfarenhet för att komma ut på arbetsmarknaden. Detta är bakgrunden till att Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning har startat projektet BaZar.

BaZar är inspirerat av Yalla Trappan i Malmö och har målsättningen att deltagarna ska komma närmare egen försörjning genom arbete på den öppna marknaden, studier eller sysselsättning i socialt företag.

Målgrupp

Utlandsfödda kvinnor med språksvårigheter, låg utbildningsbakgrund och ringa eller ingen arbetslivserfarenhet.

Beskrivning

Programmet startar i grupper om cirka 15 personer. Grupperna samlas i lokaler på Hertsön, öster om Luleå centrum. Första tiden ägnas åt att skapa en trygg grupp där man kan utveckla de färdigheter som man bär med sig från hemlandet. Varje kvinna får ett individuellt schema som utgår från hennes situation.

Gruppen samlas varje morgon kl 8 med olika teman på programmet. Teman hämtas från vardagen, gärna naturen, men oftast flyttas fokus till deltagarnas egna associationer, tankar och frågor, vilket då blir temat. Pedagogen/läraren använder whiteboarden och kroppen som arbets- och kommunikationsverktyg. Kvinnorna som deltar i verksamheten där syr, städar och lagar traditionell mat med svenska språket i fokus. Målsättningen är att prata svenska hela tiden. En dag i veckan finns en SFI-lärare på plats för rena språklektioner.

De deltagare som kan och vill arbetstränar genom att driva ett kafé på SFI på en annan plats i staden. De bemannar kaféet, bakar fikabröd och matbröd. Arbete i sociala företag är en möjlighet som stärks inom kort.

– Coompanion är företagsrådgivare som ingår i vårt nätverk, säger Kristina Oja, projektledare på BaZar. De startar snart ett kooperativt textilföretag i lokaler intill oss. Vi hoppas att några av kvinnorna i BaZar ska kunna hitta arbete där.

Resultat

Under 1,5 år har 50 personer passerat BaZar. Två deltagare har hittat jobb och en har fått praktik på den öppna arbetsmarknaden, tre kvinnor har subventionerade anställningar inom kommunen och två har fått anställning på Samhall. Ytterligare några har gått vidare till aktiviteter som anvisats av Arbetsförmedlingen. Andra har slutat och blivit kvar hemma eller fortsatt med SFI.

Såväl projektledningen som deltagarna upplever att BaZar utgör ett bra första steg i den långa vägen mot etablering.

Information och länkar

Beskrivning av BaZar

Länk till Café BaZar

Kontaktperson
Kristina Oja, projektledare, kristina.oja(at)amf.lulea.se

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.