Nordic co-operation on integration and inclusion

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – YFI

Labour Market Integration of Refugees

YFI finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Samverkan sker också med en rad branschföretag inom byggbranschen, restaurangbranschen och inom äldreomsorgen.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: