Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Labour Market Integration of Refugees

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.

Snabbspår finns idag inom en rad yrken och områden och riktar sig till nyanlända arbetssökande med erfarenhet inom svenska bristyrken.

Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår. Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Mål för snabbspåren

• Korta tiden från ankomst till arbete.
• Använd kompetensen rätt – nyanlända ska inte bara komma i ett jobb, utan rätt jobb.
• Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

Vilka kan delta i snabbspåren?

• Nyanlända som har en etableringsplan eller på väg att upprätta en etableringsplan.
• Nyanlända som de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan.
• Övriga nyanlända som de senaste 3 år har beviljats uppehållstillstånd.

Roller och ansvar

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att samordna och genomföra de snabbspår som arbetsgivarorganisationer och fackförbund kommit överens om. Aktörerna har ett gemensamt ansvar för genomförandet. Aktörernas ansvarsområden ser i övrigt ut så här:

Arbetsförmedlingen
• Deltar i samtalen mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, för dialog med andra myndigheter och ansvarar för samordning av snabbspåren.
• Identifierar de hinder som försvårar nyanländas inträde på arbetsmarknaden och tar fram konkreta förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden.
• Erbjuder en verktygslåda av insatser som kan användas i snabbspåren, till exempel yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.
• För dialog med arbetsmarknadens parter om ekonomiska bidrag för till exempel översättning av tester inom branschernas valideringsmodeller, utbildning av handledare och valideringsutövare på andra språk.
• För dialog med lokala företag inom berörda områden så att arbetssökande med relevant bakgrund kan erbjudas praktik eller yrkeskompetensbedömning.
• Anskaffar kompletterande uppdragsutbildningar hos flera av landets lärosäten och inom ramen för de eftergymnasiala snabbspåren.

Arbetsmarknadens parter
• Kommer överens om hur snabbspåren utformas.

Läs mer

Regeringens information om snabbspår

Arbetsförmedlingens lägesbeömning av arbetet med snabbspåren, maj 2017

Se alla snabbspår och ta del av de centrala överenskommelserna för respektive snabbspår på Arbetsförmedlingens webbplats (Arbetsformedlingen.se)

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: