Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Labour Market Integration of Refugees

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska vara i arbete efter 4-6 månaders utbildning.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: