Taktiilikielisyys-verkosto

Pohjoismainen taktiilikielisyys-verkosto

Kun laitamme kielilasit silmille ja annamme kehon taktiileille ilmauksille kielellisen arvon, voimme kommunikoida syntyjään kuurosokeiden henkilöiden kanssa kielellisellä tasolla.”

(kirjasta If you can see it, you can support it – A book on tactile language)

Miksi niin harvat varhain kuurosokeutuneet kehittävät taktiilin viittomakielen? Tämä siitä huolimatta, että he ovat mukana sosiaalisissa suhteissa ja kommunikoinnissa ja altistuvat viittomille tai viittomakielelle ja joissakin tapauksissa taktiilille viittomakielelle. Taktiilissa viittomakielessä viittomat vastaanotetaan kosketuksina käsiin.

Ihmiset saavat syntyessään erilaiset edellytykset, mutta kaikilla on pyrkimys kommunikoida kanssaihmisten kanssa, oli kieli ja kommunikointitapa mikä tahansa. Tämä näkemys perustuu dialogiseen näkökulmaan, jossa oletetaan, että kaikki ihmiset haluavat jakaa tunteita, ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa. Varhain kuurosokeutuneelle henkilölle on vaikea antaa edellytyksiä kielen kehittämiseen.

Taktiilin kielen tunnistaminen ja ymmärtäminen

Pohjoismainen yhteistyö on välttämätöntä, sillä taktiili kieli on aiheena liian monimutkainen, jotta kaikissa maissa voitaisiin kehittää siihen liittyvää tietoa. Kaikissa maissa ei ole riittävästi asiantuntemusta, eikä väestö ole riittävän suuri kansallisiin tutkimuksiin.

Verkoston tarkoituksena on tunnistaa taktiilin kielen käytön ydinkohdat, jotta saamme paremman käsityksen siitä, miten syntyjään kuurosokeat käyttävät taktiilia modaliteettia itsensä ilmaisemiseen.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus aloitti jo vuonna 2009 pohjoismaisen yhteistyön varhain kuurosokeiksi tulleiden henkilöiden taktiiliin kieleen liittyen. Tämän yhteistyön seurauksena hyväksyttiin pohjoismainen taktiilikielisyyden verkosto vuonna 2014. Verkoston jäsenet tulevat eri Pohjoismaista, ja verkostossa pyritään erityisesti ymmärtämään, miten taktiilista modaliteettia käytetään varhain kuurosokeutuneiden henkilöiden kommunikoinnissa.

Verkosto jakaa kokemuksia ja esimerkkejä levittääkseen tietoa ja viedäkseen yhdessä alan kehitystä eteenpäin.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: