Keyword: Care


Report -

Welfare policy

16 Jan 2020

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region [...]

Report -

Welfare policy

19 Sep 2019

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region. [...]

Report -

Public health

10 Aug 2016

Upphandling av missbruksvård i Norden

Nordens välfärdscenters rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande uppha [...]

Follow us on social media: