Nøgleord: Handicap


Fuldført

Fuldført

Handicap

2024

Universel udformning, deltagelse og demokrati

Universel udformning betyder, at samfund, varer og tjenester udformes og fungere [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2022

Fremtidens arbejdsliv – teknologi og digitalisering for øget inklusion

Unge og voksne med handicap er i beskæftigelse i mindre grad end resten af befo [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2021

Fri bevægelighed og handicap

Centralt i det nordiske samarbejde er borgernes ret til bevægelighed hen over l [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2021

Børn, unge og deltagelse

Handicappede børn og unge har ret til at deltage i samfundet på samme vilkår [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2020

Nordisk handicapstatistik

De nordiske lande og Åland, Grønland og Færøerne har brug for bedre statisti [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2020

Arbejdsmarked og handicap

Høj beskæftigelse er en hjørnesten i den nordiske velfærdsmodel. Alle bør h [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2020

Studerendes mobilitet og nedsat funktionsevne

Studerende med nedsat funktionsevne studerer i væsentlig mindre udstrækning i [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2020

Norden for alle

Et tilgængeligt samfund for alle er noget, alle de nordiske lande samt Færøer [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2018

Samer med funktionsnedsættelse

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Fuldført

Fuldført

Handicap

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Følg os på sociale medier: