Nøgleord: Døvblindhed


Rapport -

Døvblindhed

14 jan 2020

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

This manual gives professionals tools to identify and assess tactile working memory in persons with deafblindness [...]

Rapport -

Døvblindhed

20 jun 2019

If you can see it, you can support it – A book on tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to [...]

Rapport -

Handicap

28 nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Rapport -

Handicap

1 sep 2017

Nordisk läseplan 2017 – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en [...]

Rapport -

Handicap

25 feb 2016

En veileder til praksis som støtter prosessen

Denne veilederen bygger på kunnskap fra prosjektet og boken Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblind [...]

Rapport -

Handicap

23 apr 2014

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

The aim of this booklet is to discuss assessment of cognition in relation to deafblindness. Cognitive ability is manifested in mom [...]

Rapport -

Handicap

18 nov 2013

Kommunikative relationer

Kommunikative relationer handler om, hvordan mennesker med medfødt døvblindhed kan udvikle sig kommunikativt og personligt i rel [...]

Rapport -

Handicap

5 nov 2013

Identitet, forandring og døvblindhed

Baseret på DbI’s 8. europæiske konference om døvblindhed forsøger dette hefte at tage et udsnit af konferencen med hjem til [...]

Rapport -

Handicap

30 apr 2012

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering

Dette inspirationshefte er udgivet på baggrund af Deafblind Internationals 15. verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011 [...]

Rapport -

Handicap

27 mar 2012

Communication network update series nr 2

Congenitally Deafblind Persons and the Emergence of Social and Communicative Interaction [...]

Rapport -

Handicap

27 mar 2012

Communication network update series nr 3

Sensation, perception and formation of meaning – what does it mean when people are congenitally deafblind? [...]

Rapport -

Handicap

27 mar 2012

Communication network update series nr 3

Update on the Concept of Blending in Relation to Congenital Deafblindness and the Formation of Meaning in Communicative Interactio [...]

Rapport -

Handicap

27 mar 2012

Communication network update series nr 5

DbI seminar on transcription of meaning negotiation [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Communication network update series nr 8

Report – International Course on Communication and Congenital Deafblindness [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Communication network update series nr 9

The Washing-Smooth Hole-Fish - and other findings of semantic potential and negotiation strategies in conversation with congenital [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Communication network update series nr 10

Language and Congenital Deafblindness [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Towards Independence for Lower Functioning Young Adults

Many deaf-blind people still live in institutions for mentally retarded persons without sufficient staff, and without staff with t [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Aspekter omkring menneskesyn og pædagogisk praksis med døvblinde

Når vi ser på traditionen i det pædagogiske arbejde med døvblinde børn og unge, sådan som den har udfoldet sig verden over [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Medfødt Rubella-syndrom – Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Det er avgjort to nevropsykologiske forhold som gjør seg gjeldende ved medfødt rubella-syndrom. Sentralnervesystemet er påvirke [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Døvblindes kommunikasjonssituation

Kombinert syns- og hørselshemming kompliserer kommunikasjon med andre. [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Tale og taleforståelighet

Graden av hørselstap varierer innenfor gruppen døvblindblitte. De fleste som er registrert døvblindblitte hører noe. [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Alle Kneb Gælder – Om totalkommunikation og individuelt udviklede kommunikationsmetoder

I nogle tilfælde er gængse kommunikationsformer som tale, tegnsprog eller håndalfabetet ikke anvendelige eller tilstrækkelige [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Audiologi

Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed. [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Sammen gjennom året

Å kommunisere med personer som har en medfødt døvblindhet er en spennende utfordring, og ofte bliver vi oppdagelsesreisende i u [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Synsvansker hos døvblindfødte

Synet er en dominerende sans med meget stor kapasitet. Med ett blikk kan en person med normalt syn ta inn store mengder informasjo [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

CHARGE ”Adfærd” – Udfordring eller tilpasning?

Børn med CHARGE er så sandelig "svært sansehandicappede", da de har problemer med, ikke kun syn og hørelse, men også med de s [...]

Rapport -

Handicap

26 mar 2012

Social-haptisk kommunikation

Social-haptisk kommunikation - At kombinere taktil information med information fra omgivelserne via holistisk kommunikation. [...]

Rapport -

Handicap

23 feb 2012

Sharing Artistic Activities

This paper is based on a workshop presentation at the seventh European DbI Conference in Senegallia, Italy, in 2009. [...]

Rapport -

Handicap

23 feb 2012

Out of the Comfort Zone

Out of the Comfort Zone is the written notes for the papers presented at DbI's 7th European Conference 2009, Senegallia, Italy, Se [...]

Rapport -

Døvblindhed

22 feb 2012

Livsomstilling ved kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed

Publikationen är ett resultat av ett treårigt projekt om livsomställningsprocesser i samband med förvärvad dövblindhet. [...]

Rapport -

Handicap

29 aug 2010

Project on Deafblindness in the Baltic states and Kaliningrad

This report is the conclusion of a one year project in 2009, which had the aim to spread awareness and knowledge on deafblindness [...]

Rapport -

Handicap

1 jan 2005

Communication network update series: Introduction

The DbI Communication Network started in 1992 as an initiative of five persons, working in the field of services for persons with [...]

Rapport -

Handicap

1 jan 2004

Communication network update series nr 7

Mental space theory – an introduction to the 6-spacer. [...]

Rapport -

Handicap

1 jan 2002

Kulturelt betingede rammer for døvblindfødte personers utvikling

Det har vært holdt to kurs om kommunikasjon (i Suresnes ved Paris i 1996 og 1999, red.) som i hovedsak har dreiet seg om å finne [...]

Følg os på sociale medier: