Varför är det så få personer som har tidigt inträffad dövblindhet som utvecklar ett taktilt teckenspråk? Trots att de är involverade i sociala relationer och kommunikation och exponeras för tecken/teckenspråk och i vissa fall teckenspråk i taktil form. I det taktila teckenspråket tas tecknen emot med hjälp av känseln.

Alla människor föds med olika förutsättningar och en intention om att kommunicera med sina medmänniskor oavsett språk och kommunikationsform. Att ge förutsättningarna för personer som har tidigt inträffad dövblindhet att utveckla ett språk, är komplext.

Ett nordiskt samarbete är nödvändigt, temat taktilspråklig kommunikation är för komplext för varje enskilt land att utveckla kunskap kring. Det finns inte tillräckligt expertis i varje land, och befolkningen är inte tillräckligt stor för nationella studier.

Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation.

  • Nätverket består av nio medlemmar från de fem nordiska länderna.
  • Detta att förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet.
  • Parallellt så fortgår de nationella arbetsgrupperna med sina olika aktiviteter och projekt på temat taktil språklighet/kommunikation.
  • På de nordiska träffarna två gånger per år delar vi våra erfarenheter och goda exempel som vi använder för vidare utveckling och kunskapsspridning.
  • En Facebook grupp bildades 2011, där erfarenheter och tankar utbyts.

2009 initierade Nordens välfärdscenter ett samarbete i de nordiska länderna kring temat taktil språklighet för personer med tidigt inträffad dövblindhet. Våren 2010 startade det första arbetsseminariet med temat taktil språklighet.

Nordens välfärdscenter och det informella nätverket fortsatte med att arrangera ett antal seminarier och kurser kring temat. Det senaste seminariet genomförs våren 2020.

På ledarforum 2014 godkändes det nordiska taktila språknätverket.

Følg os på sociale medier:

Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR