Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Nordiskt ledarforum om dövblindhet

Nordiskt ledarforum är ett nätverk av ledare som arbetar med dövblindhet samt representanter från Nordens välfärdscenter. Forumet möts årligen – i sin tur i de nordiska länderna.

Här diskuteras nordiskt samarbete i förhållande till nordiska nätverk, kurser, seminarier, konferenser, projekt, nordiska läroplaner, nordisk definition och nordiska rådgivare. Det är här de nordiska ledarna utbyter kunskap om nationella projekt, aktiviteter, initiativ och organisatoriska förändringar.

Beskrivning av forumet

Nordiskt ledarforum om dövblindhet består av ledare för organisationer med ansvar för personalutbildning, yrkesutveckling och insatser för personer med dövblindhet och deras nätverk. Nordiskt ledarforum är beslutsfattande och har en förankring i nationella dövblindverksamheter.

Forumets mål är att med en gemensam nordisk kunskapsinriktning initiera aktiviteter som gynnar personer med dövblindhet i varje nordiskt land.

Målet uppnås genom att:

  • utveckla nationell expertis om dövblindhet och stärka nationella aktiviteter för personer med medfödd och förvärvad dövblindhet
  • att ge nordiskt dövblindarbete en tydlig och specialiserad profil för att säkerställa ömsesidig tillgång till kunskap och expertis
  • att bidra till utveckling av spetskompetens på nordisk nivå
  • att stödja kvalitetsutveckling i dövblindarbete
  • att stödja de enskilda organisationerna genom att ta fram gemensamma nordiska ståndpunkter
  • ge input till Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR