Kommunikative relationer

Nordisk netværk om kommunikative relationer

Alle mennesker har ret til at blive hørt. Det slår FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og Børnekonventionen fast. Mennesker med funktionsnedsættelse er en sårbar gruppe, der ofte er afhængige af andre til at kommunikere, påvirke og udvikle sig som mennesker. Netværket Kommunikativa relationer arbejder for at muliggøre menneskers ret til at kommunikere på egen kommunikationsmåde.

Ifølge Sveriges Barnombudsman viser forskning, at børn med funktionsnedsættelser i mindre omfang bliver hørt end andre børn. Retten til at kommunikere kan ses i flere aspekter såsom etik, jura, demokrati, pædagogik og sundhed.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er kommunikation et af de højest rangerede områder for livskvalitet, deltagelse og sundhed. Men retten til at kommunikere er ikke det samme som muligheden for det. Det kan være vanskeligt for omgivelserne at identificere udtryk og opfatte dem som meningsfuld kommunikation.

I mødet med mennesker med medfødt døvblindhed er kommunikation ofte den største udfordring. At skabe de bedste kommunikative forhold er ensbetydende med at øge kommunikationspartnerens evne til at identificere ytringer og udtryk.

Når der er mangler i omgivelsernes kompetencer, er det let at gå glip af vigtige ytringer eller at se disse som “adfærd” uden forbindelse til konteksten.

Netværket Kommunikative relationer arbejder med:

  • At fremhæve døvblindhed som et pædagogisk eksempel, eftersom kompleksiteten er høj i denne gruppe. Erfaring og strategier kan dog også anvendes på andre områder inden for funktionsnedsættelse, hvor læsbarhed er en udfordring.
  • Casestudier med videoanalyse baseret på indhold og modeller i bogen Kommunikative relationer. Med denne arbejdsmåde udvikles viden, så kommunikative processer og relationer kan udvikles i mødet med mennesker med medfødt døvblindhed.
  • Videoanalyse, der lægger vægt på den sproglige udvikling hos mennesker med døvblindhed.
  • At udvikle materialer, konferencer og kurser.
  • At inspirere, motivere og formidle viden i de nationale netværk, hvilket igen giver det nordiske netværk en vigtig forbindelse til praksis, en gensidig udveksling.

Følg os på sociale medier: