PopNAD ordnar seminarium om ungas förändrade dryckesvanor

Flera forskningsprojekt pågår på olika håll i Norden om varför unga dricker mindre och varför ungdomskulturen kring alkohol har förändrats. Hur ser ungdomars tidsanvändning ut i dag, hur lever de, hur mår de – vad gör de istället för att dricka alkohol? Det är temat för popNAD:s seminarium i Oslo i november.

Hittills finns inget entydigt svar på frågan varför unga dricker mindre, men det finns teorier kring den nedåtgående dryckestrenden.  

På popNAD:s seminarium på Kulturhuset i Oslo den 8 november diskuteras ungas dryckesvanor och den rådande ungdomskulturen. Talare under seminariet är alkoholforskaren Kirsimarja Raitasalo från Institutet för hälsa och välfärd, THL, i Finland och Pål Isdahl Solberg, ungdomsarbetare och föreläsare vid Høgskolen i Sørøst-Norge. I paneldebatten medverkar också alkoholforskaren Jonas Raninen, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, Sverige och alkoholforskaren Hilde Pape, Folkehelseinstituttet FHI, i Norge. Debatten leds av alkoholforskaren Elin Bye, från Folkehelseinstituttet i Norge.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här senast den 31 oktober. Antalet platser är begränsat.

Senast uppdaterad

2017-11-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet