• PopNAD ordnar seminarium om ungas förändrade dryckesvanor

  Flera forskningsprojekt pågår på olika håll i Norden om varför unga dricker mindre och varför ungdomskulturen kring alkohol har förändrats. Hur ser ungdomars tidsanvändning ut i dag, hur lever de, hur mår de – vad gör de istället för att dricka alkohol? Det är temat för popNAD:s seminarium i Oslo i november.

  Läs mer
 • Sprututbytesprogrammen ökar i Sverige tack vare ny lag

  Den första mars i år trädde en ny lag om sprututbyten i kraft i Sverige. – Antalet program har fördubblats på två år och de fortsätter att öka i Sverige, säger Niklas Karlsson, som är utredare på Folkhälsomyndigheten och också forskar i ämnet.

  Läs mer
 • Forskelle i mænds og kvinders fortællinger om cannabisbrug

  Mens rusmiddelstudier traditionelt har fremstillet cannabisbrug som en kønsneutral aktivitet, fokuserer dette studie på, hvorledes man ved at studere forskelle og ligheder i voksne mænds og kvinders fortællinger om deres cannabisbrug, kan få et indblik i, hvorledes kønsnormer er med til at forme brugernes hverdag og i et vist omfang også deres brug af rusmidler.

  Läs mer

Låg användning av handlingsplaner för patienter som behöver tvärsektoriell missbrukarvård

För de patienter som har psykiatriska problem och ett pågående substansmissbruk, och som behöver vård från flera instanser, ska det upprättas en handlingsplan. En enkätstudie från Karolinska institutet visar att få av dem som behöver en handlingsplan får en, trots goda resultat av planerna.

Läs mer

Alkoholiteollisuus onnistui mainontalobbauksessa Suomessa

Uuden tutkimuksen mukaan kansainvälinen alkoholiteollisuus pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon alkoholisääntelyn torjumiseksi. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 alkoholisääntely on heikentynyt ja kansainvälinen alkoholiteollisuus on pyrkinyt entistä aktiivisemmin Suomen markkinoille. Teollisuus onnistui vesittämään alkoholin mielikuvamainonnan kiellon aggressiivisen lobbauksen avulla.

Läs mer

Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder

Barn vars mammor dricker alkohol under graviditeten kan födas med hjärnskador som till exempel kan ge svårigheter i skolan och med kompisar. Senare när barnen blir vuxna kan de tidigt grundlagda problemen få konsekvenser för hur de mår och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, visar en studie vid Göteborgs universitet.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • sep
  2017
  13

  Sverige: Alkoholkonsumtionen minskar

  Under den senaste tioårsperioden har svenska folkets totala alkoholkonsumtion minskat med åtta procent. Svenskarna dricker i dag 9,0 liter ren alkohol per invånare. Det visar en rapport från [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet