• Studie: Begreppet blandmissbrukare behöver nyanseras

  En ny studie ger ökad kunskap om blandbruk och graviditet i en nordisk kontext. I studien ingår 119 kvinnor som tvångsvårdades för sitt missbruk under graviditeten. Det stora flertalet använde mer än en drog och faller därför utanför den typiska målgruppsbeskrivningen som ligger till grund för riktlinjer och vårdinsatser.

  Läs mer

Hyvinvointiteknologia muuttaa päihdetyöntekijöiden työtä

Erilaiset uutta teknologiaa hyödyntävät päihdetyön muodot ovat viimevuosina lisääntyneet. Suomalaisille päihdetyöntekijöille tehty kysely osoittaa, että päihdetyöntekijöiden keskuudessa on myös innostusta uuden teknologian käyttöönottoon, mutta avainasemassa on työntekijöiden luottamus omiin kykyihin oppia uuden teknologian käyttö.

Läs mer

Berusningsdrickandet minskar i Finland – speciellt bland män under 30

Dryckesvaneundersökningen 2016 visar att berusningsdrickandet minskar i Finland för första gången. Undersökningen visar också att dryckesvanorna avspeglar sig i inställlningen till alkoholpolitiken.

Läs mer

Svårt att hantera missbruksproblem inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Sverige är i dag inte en del av missbruksvården, äldreomsorgen är därför inte anpassad för att hjälpa och stödja äldre med missbruksproblem. Det här betyder att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen är i en svår situation: missbruket är en aspekt av helheten som påverkar biståndsbedömningen, visar en ny studie.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • jun
  2017
  13

  Grönland: Kritik mot ny alkohollag

  Förslaget till ny alkohollag på Grönland stöter på kritik. Bland annat anser en del att förslaget att förbjuda alkoholreklam inte är berättigat då det fortfarande skulle vara lagligt att ha rekl [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet