English page

Röster från immigranter i Norden - Om att bli en del av samhället

  • Bostad
  • Arbete
  • Utbildning
  • Migration & utveckling
  • Sociala insatser
maj
2017
30

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade?

Vi har låtit intervjua immigranter runt om i Norden som kommit som flyktingar och nu är etablerade i det nya hemlandet. Personerna har fått berätta om sina egna erfarenheter och vilka förslag de har för att förbättra integrationsinsatser för andra nyanlända.

Syftet med intervjuerna har varit att samla in vilka insatser (bostad, arbetsmarknad, utbildning, kultur och sociala insatser) som enligt dem haft mest betydelse för deras etablering.

Allt som allt har 26 personer intervjuats, de är i åldern 18–65 år och bor i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Av dessa 26 personers berättelser, presenteras 10 personers erfarenheter och upplevelser mer i detalj.

Utöver denna rapport, finns ett urval av filmklipp från de intervjuades berättelser.

Här kan du ladda ner rapporten

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet