English page

Integrationsbarometer viser fremgang i integrationen og kommunale forskelle

  • Integration
  • Bostad
  • Arbete
  • Utbildning
  • Sociala insatser
aug
2017
11

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør i dag et nyt integrationsbarometer med centrale tal for integrationen af nyankomne og hurtig benchmark mellem kommunerne.

På det nye integrationsbarometer kan man fx se, at mere end to ud af tre nyankomne flygtninge og familiesammenførte nu bliver vurderet som jobparate i april 2017, mens det tal i juni 2015 lå helt nede på 3 pct. Og man kan følge udviklingen i IGU tæt på landsplan og i de forskellige kommuner, hvor der nu er oprettet over 600 IGU-stillinger landet over.

Kommunerne får nu et effektivt værktøj til hurtigt at sammenligne sig med hinanden. Integrationsbarometeret giver med få klik adgang til tal for, hvordan de enkelte kommuner klarer integrationsudfordringen. Man vælger selv, hvilke kommuner man ønsker at sammenligne. På den baggrund kan der indhentes erfaringer fra andre kommuner, så integrationen samlet set kan forbedres yderligere.

Læs mer 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet