English page

Metrex: Att planera för social sammanhållning (Stockholm)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är i år värd för Metrex internationella vårkonferens 2017. Temat är social sammanhållning.

Aktuell forskning pekar på betydande socioekonomisk segregation i många europeiska huvudstäder, inte minst i Stockholm. Detta är en av de största utmaningarna som Stockholmsregionen, och många andra storstadsregioner, måste ta itu med.

Händelsedetaljer

Start: 2017-06-01
Slut: 2017-06-01
Plats:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet