English page Verkkosivu suomeksi

Insatser mot barnfattigdom

  • Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 åren har barnfattigdom fått en plats på den offentliga och politiska agendan även i våra länder.

Orsakerna till fattigdom är många och komplicerade vilket kräver både kreativitet och flexibilitet när man formulerar åtgärder.

Rapporten "Insatser mot barnfattigdom" som publiceras som resultat av projektet "Barnfattigdom i Norden", visar att de nordiska länderna valt olika tillvägagångssätt och att bara Norge i någon större utsträckning har åtgärder med helhetssyn, d.v.s. åtgärder som på ett systematiskt sätt riktar sig till hela familjer.

Rapporten avslutas med en sammanställning av de ungas egna kommentarer och förslag på vad samhället borde göra för att höja livskvalitén för barn som lever i ekonomiskt svåra förhållanden.

FILMER

Inom ramen för projektet har vi också producerat nio kortfilmer med ungdomar från en samling på Biskops Arnö. Tre av filmerna är offentliga och finns via vår hemsida på Nordens välfärdscenters Youtube-kanal.

De övriga får bara visas i specifika sammanhang som har med temat att göra. Du kan få tillgång till dem genom att kontakta NORDBUK eller Nordens välfärdscenter, projektledare .

Här kan du se de tre filmer som kan visas i alla offentliga sammanhang

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Tone Fløtten, Anne Skevik Grødem, Karin Källsmyr samt ungdomar från hela Norden
Publikationsår: 2016
Publicerad: 2016-04-07 11:30:00
ISBN: 978-91-88213-01-3
Språk: Norska, svenska, danska
Antal sidor: 36
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Tryckort: Navii
Nummer: 700
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild till rapporten "Insatser mot barnfattigdom", pappa i samtal med sin son.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet