English page Verkkosivu suomeksi

Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande

  • Integration

I det här häftet hittar du information om samhällets mottagande av ensamkommande unga i Norden, samt intervjuer med ungdomar som berättar om sina erfarenheter. Texten är en bearbetning av en längre rapport på ämnet.

Storbritanniens flagga English

Utifrån flyktingströmmen 2015 såg Nordens välfärdscenter behov av att starta ett projekt om ensamkommande barn i Norden.

– De nordiska länderna har ställts inför nya praktiska frågor. Det finns ett stort behov av kunskap om hur mottagande och omhändertagande av dessa barn och unga ser ut i respektive land – och vad vi kan lära av varandra, säger projektledare Anna Gärdegård.

I samarbete med nordiska forskare och tjänstemän har Anna Gärdegård ansvarat för kartläggningen "Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden". Projektet resulterade i en rapport, vars text har bearbetats och legat som grund för häftet "Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande".

Bland annat beskrivs myndigheternas ansvar, ungdomarnas fritid, eftervård, sociala insatser och boende. Hur många har kommit och från vilka länder? Samt vilken ökning respektive minskning har skett i de nordiska länderna, är exempel på frågor som besvaras.

- Omkring 50 000 ensamkommande befinner sig nu bara i Sverige. Det handlar om unga med framtiden för sig, med samma behov som alla tonåringar, säger Anna Gärdegård.

Svensk version: Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande

Här hittar du originalrapporten

Här kan du läsa mer om projektet

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Caroline Jonsson, Anna Gärdegård
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-05-10 09:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 24
Tryckort: Stockholm
Nyckelord:
  • Integration
Häftet Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet