English page Verkkosivu suomeksi

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

  • Funktionshinder

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor som andra.

Detta material bygger på rapporter från myndigheter och andra bidrag från ländernas och de självstyrande områdenas diskrimineringsombud samt från medlemmar i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Här ges en översikt av ländernas och de självstyrande områdenas diskrimineringsskydd, ansvariga institutioner och andra viktiga aktörer.

Svensk version: Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maria Montefusco, Ann Jönsson
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-01-12 14:30:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 26
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Ort: Stockholm
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet