English page Verkkosivu suomeksi

Barn kan inte vänta

  • Välfärdspolitik

Forskning visar att både barn som lever i familjehem och vuxna som i ungdomen levt i familjehem på flera sätt har sämre livskvalitet än andra barn och vuxna. I dag finns en hel del kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens situation.

Detta är en av rapporterna i projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem".

Syftet med rapporterna är att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av barn och unga som bor eller har bott i fosterhem. I rapporten sammanställer vi kunskap om ämnet och ger exempel på goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden, på både kort och lång sikt.

Nordens Barn - fokus på barn i fosterhem

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Bo Vinnerljung (huvudförfattare), Hilma Forsman, Heidi Jacobsen, Stefan Kling, Hege Kornør, Stine Lehmann, Fredrik Hjulström (projektledare)
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-03-26 10:00:00
ISBN: 978-91-980800-4-9
Språk: Svenska, Norska, Danska
Antal sidor: 46
Förlag: Navii
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild med allvarlig kille

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet