English page Verkkosivu suomeksi

Barnfattigdom

  • Välfärdspolitik

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala frågorna i den socialpolitiska debatten i samtliga nordiska länder. Frågor om man överhuvudtaget kan tala om fattigdom i våra relativt sett välmående samhällen, om var gränsen ska dras, om vart utvecklingen är på väg, ja, allt detta har lockat fram debattörer till en livlig och angelägen diskussion.

Nordens välfärdscenter arbetar med att stärka den nordiska välfärdsmodellen, där jämställdhetsidealet står starkt. Det är oroande att barn växer upp i fattigdom och har sämre levnadsförhållanden än andra barn. Barn har inga möjligheter att påverka sin levnadsstandard och därför är också viljan stor att bekämpa fattigdomen.

Under vintern 2015 arrangerade Nordens välfärdscenter  "Barnfattigdom - en nordisk konferens" i Köpenhamn. Där visades flera filmer av ungdomar som växt upp i fattigdom.

Nordens välfärdscenter har även arrangerat en heldagskonferens om barnfattigdom den under våren 2014 i Stockholm samt publicerat temahäftet "Fokus på barnfattigdom".

 


 

Projektrapport om barnfattigdom

Trots flera år av uppmärksamhet och debatt i hela Norden är det bara Norge som erbjuder åtgärder med ett helhetsgrepp mot barnfattigdom. I de övriga nordiska länderna är det tunnsått med den typen av insatser.

Helhetsgrepp betyder dels att åtgärderna riktar sig till alla medlemmar i en fattig familj dels att myndigheterna samordnar sig. Slutsatsen finns i projektrapporten "Insatser mot barnfattigom" som nu är klar. Du kan ladda ner den och beställa en tryckt version via länkarna nedan.

Projektet har även producerat filmer där de unga själva berättar om sin uppväxt under ekonomiskt krassa förh��llanden. Filmerna kan ses på vår Youtube-kanal.

Här kan du ladda ner eller beställa projektrapporten

Nordens välfärdscenter på Youtube

Anna Gärdegård

Sidansvarig

Anna Gärdegård

Projektledare/seniorrådgivare

+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2017-04-27

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet