English page Verkkosivu suomeksi

Kvalitet i äldreomsorgen

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på den nye, store ældregenerations velfærd, som er blevet sat under pres på grund af det ændrede forsørgelsesgrundlag som følge af den demografiske udfordring over det meste af Norden.

Man och äldre kvinna sitter på var sin sida vid ett runt bord och samtalar

Projektrapporten presenterades i Tórshavn och i Köpenhamn

Projektrapporten har presenterats både i Färöarnas huvudstad Tórshavn och i Köpenhamn. Seminariet i Tórshavn inleddes av socialminister Annika Olsen. Bland övriga medverkande fanns Tine Rostgaard, professor, Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg universitet, Danmark samt Sigurveig H Sigurdardóttir, docent i socialt arbete, Islands Universitet, Island.

Länkar, Tórshavn

Presentationer från seminariet i Tórshavn

Länkar, Köpenhamn

Presentationer från seminariet i Köpenhamn

 


 

Levealderen i Norden er stigende, og antallet af børnefødsler er faldende, hvorfor befolkningen – anskuet på fremskrivning af statistiske data - fremover vil bestå af flere ældre, der skal forsørges af færre unge.

Der tales hos velfærdsforskere om den store ældregeneration, og politisk kommer der flere og flere tiltag i forhold til pensionsreformer, arbejdsmarkedsreformer, reformer på det sociale område osv., der skal imødegå forsørgelsesudfordringen i velfærdssamfundet samt det øgede pres på sundheds- og omsorgssektoren.

Med projektet Kvalitet i ældreomsorgen  kortlægger Nordens velfærdscenter, hvordan hjemmepleje/hemtjänst, hjemmesygepleje/hemsjukvård og plejehjem/äldreboende er bygget op i de nordiske lande samt på Færøerne, Åland og i Grønland.

Nordens velfærdscenter sætter fokus på kvalitetsbegrebet i ældreomsorgen og på, hvordan der føres tilsyn med kvaliteten. I den forbindelse har vi lavet en screening af brugerorganisationernes vurdering af kvalitet i ældreomsorgen, og hvad brugerne lægger vægt på.

Projektets screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til nordisk erfarings- og videndeling, samt en afdækning af, hvad de største udfordringer/utmaninger indenfor ældreomsorgen er set i lyset af den demografiske udfordring. Med udgivelse af projektrapporten i ønsker Nordens velfærdscenter at bidrage til erfarings- og videndeling i de nordiske lande samt til afsæt for et udvidet nordisk samarbejde på området.

Ewa Persson Göransson

Sidansvarig

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

Senast uppdaterad

2017-03-30

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet