English page Verkkosivu suomeksi

Könsrelaterat våld och funktionshinder

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ser annorlunda ut än våld mot andra. Situationen för kvinnor och män med funktionsnedsättning som utsätts för våld präglas av ett beroende till omvärlden och inte sällan till förövaren. Frågan osynliggörs ofta till följd av okunskap, fördomar och komplexitet.

Genom detta projekt ska vi bidra till mer kunskap om könsrelaterat våld och funktionshinder. Projektet ska resultera dels i en kartläggning av goda exempel om arbetet mot könsrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning, dels i ett åtgärdsförslag om nordiskt samarbete mot könsrelaterat våld mot kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Brittish flag Version in English
ARTIKLAR

Stöd uteblir när personer med funktionsnedsättning drabbas av våld

Teckning av ung kvinna i grön skjorta och röda byxor. Hon sitter på en kant.Personer med funktionsnedsättning drabbas av våld i betydligt större utsträckning än andra. Trots det är frågan lågprioriterad i samhällsdebatten. I ett nyproducerat häfte, När samhället inte ser, hör eller förstår, lyfter Nordens Välfärdscenter fram kunskapen om våldet.

Läs mer och ladda ner häftet


 

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir och Freyja Haraldsdóttir berättar om Tabú

Tabú ger styrka och utrymme

Tabú är en feministisk aktivistgrupp som startade i Island i mars 2014. Gruppen är informell och riktar sig till kvinnor med funktionsnedsättning som vill dela sina erfarenheter, berätta om sin situation och kämpa för rätten att bli hörda.

Hela artikeln finns här


 

KONTAKT

Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 8 545 536 13
+46 76 1992807
Epost: 

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet