English page Verkkosivu suomeksi

Universell utformning och tillgänglighet

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Universell utformning och tillgänglighet är en förutsättning för att kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

 • Det här projektet syftar till att formulera nordisk nytta med samarbete om universell utformning.

 • En nordisk expertgrupp ska formulera rekommendationer till beslutsfattare.

 • Projektet ska också samla kunskap om hur nordiska länder och självstyrande områden förverkligar ambitionen om ett samhälle för alla oavsett funktionsförmåga, en målsättning som involverar olika sektorer i samhället och flera politiska områden.

 • Projektet är en del av paraplyprojektet Funktionshindersperspektiv, kön och mångfald.

Mer om projektet läser du här


Inspirationshäfte om universiell design och välfärdsteknologi

Universell design och välfärdsteknologi Universiell design och välfärdsteknologi
är två närliggande begrepp med
olika ursprung och delvis också
olika inriktning.
Det är begrepp med potential att
komplettera varandra och stärka
inkluderingen i samhället av människor med funktionsnedsättningar.
Nordens välfärdscenter har undersökt hur dessa två begrepp kan samverka och stärka varandra och tagit fram en ny publikation.

Här kan du ta del av den nya publikationen som innehåller flera olika nordiska exempel på hur dessa två begrepp kan integreras.

"Bra lösningar fungerar för alla - om universiell design och välfärdsteknologi" 


Åse Kari Haugeto hoppas på fortsättning

I år har Norge ordförandeskapet Åse Kari Haugeto
i Nordiska ministerrådet.
För funktionshindersrådet
är det Åse Kari Haugeto
från Barne, ungdoms-
og familiedirektoratet
som nu har ledartröjan.
På agendan står
bland annat att delta
i utvärderingen av
funktionshindersrådets arbete.

– Det vi hoppas på är att rådet får fortsätta verka så att det inte bara tar slut nu. Det är unikt hur alla de nordiska länderna har mötts för att jobba tillsammans med de här frågorna, säger hon. Läs hela intervjun här 

 


 

KONTAKT

Bild på Maria MontefuscoMaria Montefusco
Projektledare
+46 8 545 536 13
+46 76 1992807
Epost: 

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika
 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdspolitik
 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet