English page Verkkosivu suomeksi

Ansök om bidrag - stödordningen

  • Funktionshinder

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut cirka en och en halv miljon kronor i stöd till funktionshindrades organisationer i Norden. Syftet är att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna.

Medlen som ansöks ska bidra till att funktionshindrades organisationer i Norden har möjlighet att mötas, samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Aktiviteten ska på något sätt främja funktionshindrades intressen i samhället. 

Här hittar du riktlinjer, formulär och information om stödordningen

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet