English page Verkkosivu suomeksi

Ansök om bidrag - stödordningen

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshinders organisationerna.

Sista ansökningsdag är 10:e november 2017

Medlen ska bidra till att funktionshindrades organisationer
i Norden har möjlighet att mötas, samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer
i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland. Aktiviteten ska på något sätt främja funktionshindrades intressen
i samhället.

Därför är det möjligt att få stöd för:

  • Projekt som är ett samarbete mellan organisationer från minst tre nordiska länder eller självstyrande områden, och som genomförs i Norden/Estland, Lettland eller Litauen / Nordvästryssland.
  • Nordiska seminarier och konferenser med deltagare från minst tre nordiska länder eller självstyrda områden som genomförs i Norden / Estland, Lettland eller Litauen / Nordvästryssland.
  • Styrelsemöten i samnordiska organisationer eller samarbetsforum (ett möte per år per sökande), stöds med SEK 5000 per land och SEK 10 000 per självstyrande område. Styrelsemötet bör genomföras i Norden / Estland, Lettland eller Litauen / Nordvästryssland.

Har din organisation eller samarbetspartner mottagit stöd år 2017, så behöver rapporten och redovisningen vara godkänd innan beslut om medel för år 2018 kan fattas.

Innan organisationen ansöker om stöd, är det viktigt att läsa igenom dokumentet "Stödordningen – frågor och svar". Observera att projektet eller arrangemanget bör avslutas senast den 30 november 2018.

Lars Rottem Krangnes

Sidansvarig

Lars Rottem Krangnes

Projektledare

+46 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-05-05

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet