English page Verkkosivu suomeksi

Fri rörlighet och funktionshinder

  • Funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet över landsgränserna. Regionen införde passfrihet redan på 1950-talet. Men en rättighet på pappret betyder inte att den är möjlig att utföra i praktiken. På grund av hinder så som bristande tillgänglighet, skillnader i socialförsäkringssystem och tillgång till hjälpmedel, begränsas den fria rörligheten för personer som har en funktionsnedsättning.

I nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet är Fri rörlighet ett av tre fokusområden.

  • En målsättning för aktiviteter inom detta fokusområde är att förstärka kompetensen om funktionshindersperspektiv hos de aktörer som utreder och föreslår lösningar för gränshindersfrågor. Detta ska ske genom två årliga möten med representanter från Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
  • En annan målsättning är att förstärka kompetensen kring gränshinderssamarbetet hos medlemmarna i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder.
  • Ytterst är målsättningen att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning vid mobilitet över landsgränser.

Inom detta fokusområde arrangeras möten för att medvetandegöra och uppmärksamma funktionshindersperspektivet inom gränshinderssamarbetet.


Viktiga insikter efter seminarium om fri rörlighet


Det behövs bättre information, harmoniserande regler och en sammanställning av goda exempel. Det framkom under seminariet om fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här

Se seminariet på Nordens välfärdscenters YouTube-kanal.


 

 

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, talar under seminariet kring fri rörlighet.

Film ska stärka arbetet mot gränshinder

Fri rörlighet är ett av tre fokusområden i Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet. Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder, som arrangerades i Köpenhamn, hade som syfte att stärka funktionshindersperspektivet hos de aktörer i Norden som arbetar för friare rörlighet och mot gränshinder.

Se film om innehållet i seminariet Fri rörlighet och funktionshinder som arrangerades den 13 oktober 2015

Läs mer om seminariet

Brittisk flagga Watch the English translated version of the film about the seminar on Mobility for people with disabilities, arranged och 13 Octobre 2015.

Senast uppdaterad

2017-04-21

Nyckelord

  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet