English page Verkkosivu suomeksi

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

  • Folkhälsa

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkoholkonsumtionsvanorna under de senaste åren. Dagens tonåringar dricker mindre medan nya äldre generationer jämfört med tidigare äldre generationer dricker allt mer. Projektet ”Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden” ska undersöka dryckesvanorna bland 14-25-åringar och personer över 60 år.

Syftet med projektet är att presentera framtidsutsikter och utmaningar gällande ändrade dryckesvanor och deras konsekvenser på olika plan i samhället samt att ta reda på var stärkta insatser och förebyggning behövs i framtiden. En viktig aspekt är att belysa eventuella likheter och olikheter i de nordiska länderna och orsakerna till dessa.

Projektet genomförs i två faser:

1. Kartläggning och jämförelse av existerande forskning om dryckesvanorna i Norden

Projektet kartlägger existerande forskning och statistik om konsumtionsmängder, berusningskonsumtion, vilka drycker som konsumeras och huruvida konsumtion sker privat eller på till exempel restaurang.

2. Analys och tolkning av dryckesvanetrenderna i Norden

Projektet tar reda på hur förändringarna i olika gruppers konsumtionsvanor kan tolkas mot förändringar i bland annat livsstil, förebyggning och alkoholpolitik.

Tidtabell

Projektresultaten sammanställs i en rapport och presenteras vid ett seminarium hösten 2018.

Yaira Obstbaum-Federley

Sidansvarig

Yaira Obstbaum-Federley

Projektledare, alkohol- och narkotikaforskning

.

+358 400 604 320

Senast uppdaterad

2017-05-19

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet