English page Verkkosivu suomeksi

Utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Personer med funktionshinder står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i övrigt. Detta gäller i låg- såväl som högkonjunktur. Projektet berör utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning.

Projektet är tudelat. Den första delen fokuserar på hur man underlättar övergången från utbildning till arbete för personer med funktionsnedsättning. Bland annat kommer vi att samla goda exempel på hur man i länderna underlättar för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete efter avslutade studier.

Den andra delen syftar till att påverka attityder hos arbetsgivare. Genom intervjuer med arbetsgivare som har anställt personer med funktionsnedsättning får vi en bild av vilka erfarenheter arbetsgivare har av att anställa personer med funktionsnedsättning samt vilka lärdomar  man kan dra gällande rekryteringsprocessen. Förhoppningen är att vi i förlängningen kan inspirera fler att anställa personer med funktionsnedsättning.

Omslag till Dags för studier - universitet och högskolor i centrum  Omslag till Dags för arbete - Arbetsgivare i centrum

 

Senast uppdaterad

2017-03-09

Nyckelord

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet