English page Verkkosivu suomeksi

Dövblindverksamhet

Nordens välfärdscenters dövblindverksamhet ska bidra till att främja lika möjligheter och deltagande i samhället för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet.

  • Uppdraget omfattar utbildning, utvecklingsarbete, initiering och koordinering av gränsöverskridande arbete mellan nordiska dövblindverksamheter och organisationer. Vi vill också stärka europeiskt och internationellt samarbete.

  • De nordiska utbildningarna och evenemangen ska komplettera nationella utbildningar inom dövblindområdet.

  • En viktig uppgift är att samordna utveckling och förmedling av kunskap i Norden genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier.

Nätverk


Nordisk dag om dövblindhet  

Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt
nordiskt samarbete inom dövblindfrågor.
Därför arrangerar vi en nordisk dag den 4 september 2017, i anslutning till Deathblind Internationals europeiska konferens i Aalborg.

NyhetsbrevPrenumerera på nyhetsbrev

Om du vill få aktuell 
information om vår dövblindverksamhet 
kan du anmäla dig till
vårt Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ges ut
i en skandinavisk och
en finsk version.

Läs tidigare nyhetsbrev  


Internationella evenemang

European conference on Deaflindness

Maria Creutz

Sidansvarig

Maria Creutz

Projektledare, ansvarig dövblindverksamheten

+46-73 517 20 31

Senast uppdaterad

2017-04-03

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet