English page Verkkosivu suomeksi

Funktionshinder

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur. Vi arbetar för att bidra till implementeringen i Norden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt till ett mer universellt utformat samhälle.

 • Vi arbetar för att underlätta kunskapsutväxling mellan olika nordiska miljöer och initiera gränsöverskridande samarbete. Det sker exempelvis genom projekt, nätverk, arbetsgrupper och seminarier. Om nätverk
 • Vi erbjuder utbildningar och service till personal och organisationer som arbetar för och med personer med dövblindhet. Om dövblindområdet
 • Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder och det arbetet är nära länkat till övrigt arbete inom området.
  Om rådet för nordiskt samarbete
 • Vi delar också ut bidrag för att stimulera samarbete mellan funktionshindersorganisationer i Norden och närområdet. Om stödordningens bidrag

Alla de nordiska länderna och självstyrande områdena i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuella projekt

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Inom funktionshindersområdet arbetar vi med att främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhällslivet som exempelvis arbete, utbildning, boende och kultur.

Så arbetar länderna i Norden

  DANMARK Nationell strategi eller handlingsplan: "Handicappolitisk redegørelse” Huvudområden: "Bevidstliggørelse og bekæmpelse af diskrimination[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

  2017-04-06

  Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

  2017-01-12

  Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delt[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Report cover. Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

  Nordic cooperation on higher education and research on disabilities and human rights

  2016-12-20

  All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons wi[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet