English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk folkhälsoarena

  • Alkohol och narkotika
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter fungerar som sekretariat för den Nordiska folkhälsoarenan (2016-2018) som har i uppgift att stärka det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta för att minska hälsoskillnaderna mellan nordborna.

Arenan består av folkhälsoexperter från ministerierna i de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland. Arenans första möte hölls i november 2016 i Helsingfors.

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna (pressmeddelande 23.11 2016)

Tvärsektoriellt för förbättrad folkhälsa

Arenan arbetar inledningsvis särskilt kring teman om ojämlikhet i hälsa, psykisk hälsa, alkohol, narkotika och tobak och har som målsättning att bland annat:

- Byta erfarenheter och bidra till att stärka policyutveckling och implementering av åtgärder för en god och jämlik hälsa

- Främja tvärsektoriellt samarbete inom folkhälsa i synnerhet inom social- och hälsovård, jämställdhet, kultur, undervisning och forskning, arbetsliv och arbetsmiljö och närings- och innovationspolitik

- Förbereda, ta ställning till och facilitera konkreta projektförslag om folkhälsa

Arenans sammansättning

Till ordförande för arenan utses den representant som kommer från landet som innehar Nordiska ministerrådets ordförandeskap.

Folkhälsoarenans medlemmar:

Ásthildur Knútsdóttir, Velferdsministeriet, Island
Geir Stene-Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge
Julie Flyger Kristensen, Departementet for Sundhed, Grönland
Katrin Gaard, Heilsu- og innlendismálaráðið, Färöarna
Katrine Ring, Sundheds- og Ældreministeriet, Danmark
Martin Färnsten, Socialdepartementet, Sverige
Olli-Pekka Lehtonen, Landskapsregeringen, Åland
Taru Koivisto, social- och hälsovårdsministeriet, Finland 
Nina Rehn-Mendoza, Nordens välfärdscenter

Helena Lohmann

Sidansvarig

Helena Lohmann

Projektledare, folkhälsa

Mobil: +358 40-6722057

Senast uppdaterad

2017-03-16

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet