English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velfærdscenters satsningsområder. Inkludering på arbejdsmarkedet af vanskeligt stillede grupper er et vigtigt tema i alle de nordiske lande og et tema, der har stor politisk bevågenhed. Gennem de senere år er der i de nordiske lande gennemført mange initiativer med det formål at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet.

Det har været oplagt at etablere nordisk samarbejde om dette emne. Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden? Og hvad kan andre lande lære af Norden? Denne problemstilling rækker jo langt ud over de nordiske landes grænser.
 
Problemstillinger såsom overgangen fra skole til arbejde, unge ”dropouts” og risikoen for at miste en hel generation på arbejdsmarkedet, vil have stærkt fokus i Nordens Velfærdscenters arbejde. Personer, der står uden for arbejdsmarkedet, risikerer at få det endnu vanskeligere. Det kan være personer, der har særlige problemer med at komme tilbage i arbejde efter lang tids arbejdsløshed, sygdom eller af andre årsager, og som følgelig er særligt udsatte for uønsket tidlig afgang fra arbejdslivet.

Mange individer i disse grupper ender let som modtagere af førtidspension. En langvarig eller permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet har store personlige, samfundsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser og forskning med henblik på metodeudvikling og andre tiltag til støtte for udvikling af praksisfeltet er afgørende. Her har Nordens Velfærdscenter en vigtig rolle at spille på den nordiske arena.

Aktuella projekt

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Arkiv

Back on Track - Lyckade insatser i kampen mot Nordens ungdomsarbetslöshet

Inkludering av utsatta grupper på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

Presentationer från tidigare seminarier

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Senaste NADPublikationer

 • Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

  2016-12-23

  Hvad skal beslutningstagerne i de nordiske lande investere i for at forbedre velfærden for Nordens unge?

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

  2016-12-23

  Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Tillögur. Áhersla á ungmenni á Norðurlöndunum

  2016-12-23

  Hvað þurfa stefnumótandi aðilar á Norðurlöndunum að leggja áherslu á til að bæta líf og heilsu ungs fólks[...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet