English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Nyheter / Funktionshinder

 • maj
  2017
  18

  Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

  ​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsnedsättning inte får den hjälp som de har rätt till. Det visar en studie från Nordens välfärdscenter och Västerbottens läns landsting.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • maj
  2017
  3

  Läs om vårt arbete i Magasin 2017!

  Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • apr
  2017
  25

  Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

  För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller. Det framkom när Nordens välfärdscenter arrangerade expertseminarium om funktionshinder och arbetsinkludering i Oslo den 19 april.

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • apr
  2017
  21

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 4/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare presenterar vi vår nya webbplats om integration. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för dem som arbetar med integrationsfrågor, både när det gäller att hitta ny kunskap och att få inspiration till nya arbetssä [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • mar
  2017
  17

  Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

  Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för funktionshindersrådet.

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • feb
  2017
  22

  Organisationerna som får dela på en och en halv miljon

  Varje år delar Nordens välfärdscenter ut drygt en och en halv miljon kronor som ska stimulera nordiskt samarbete om funktionshinder. I år får 37 organisationer dela på pengarna.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • jan
  2017
  25

  ”Tidiga insatser är billiga, sena insatser är dyra”

  - Vi kan utforma bra stöd till unga som lider av psykisk ohälsa om vi ser till att de får inflytande och om vi tar tillvara deras kompetens. Ungdomarnas eget perspektiv får aldrig glömmas bort, säger projektledare Lidija Kolouh-Söderlund på Nordens välfärdscenter.

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • dec
  2016
  22

  Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

  FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling på ett eventuellt nytt nordiskt program som kan stödja implementeringen av de globala målen.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • dec
  2016
  7

  Seminarium om framtidens vård av demenssjuka

  Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? Detta är fokus när Nordens välfärdscenter bjuder in till seminarium om demens och välfärdsteknologi.

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • nov
  2016
  22

  Nordisk dag om dövblindhet

  Nordens välfärdscenter vill inspirera till fortsatt nordiskt samarbete inom dövblindfrågor. Därför arrangerar vi en nordisk dag i anslutning till Deathblind Internationals europeiska konferens i Aalborg i höst.

  • Funktionshinder
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 117 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet